ო. შატბერაშვილი - კვლევის, შემუშავებისა და ინოვაციის პოლიტიკა

ო. შატბერაშვილი - საინოვაციო პროცესები და ქვეყნის ეფექტიანი მართვა

ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები

საიტი არ გამოხატავს ევროკავშირის თვალსაზრისს და მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ასოციაცია "ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის".