მკვლევარები

თამაზ ვაშაკიძე

თამაზ ვაშაკიძე – ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი. საწარმოთა ინოვაციური განვითარების ცენტრის დირექტორი. 2007-2009 - საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ინოვაციების დეპარტამენტის დირექტორი, 2001-2006 - საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საინოვაციო პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი. საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი (1987) და ENERGY GLOBE AWARD გამარჯვებული (2007). გამოქვეყნებული აქვს 80-ზე მეტი სამეცნიერო, სამეცნიერო-პოპულარული და პუბლიცისტური სტატია. ცხრა გამოგონების ავტორი, მათ შორის ორი დანერგილია.

უკან
საიტი არ გამოხატავს ევროკავშირის თვალსაზრისს და მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ასოციაცია "ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის".